středa 8. března 2017

Bourdot

Bourdot [burdo] Hubert, 1861 — 1937, fr. duchovní a mykolog. Studoval dřevní houby.

Detvan

Detvan [ďe-] 1. spolek sl. studentů v Praze 1882-1948. Na jeho schůzích se setkávali představitelé lit. realismu (Kukučín, Jégé, Tajovský); 2. div. ochotnický spolek ve Zvolenu 1933 až 1965.

úterý 7. března 2017

Botrydium f-dy-

Botrydium f-dy-, řec. -t- lat.], rod růz-nobrvých řas. Mají vzhled malé zelené kuličky. Tvoří zrnité zelené po-

B. za sociál

B. za sociál, od základu mění své funkce. V sociál, spol. jsou b. státními úvěrovými ústavy. V zájmu rozvoje sociál, ekonomiky mobilizují b. na zákl. národohosp. plánu volné peněžní prostředky, úvěrují a financují podniky. organizují peněžní zúčtování a platby v nár. hosp.. řídí peněžní oběh.

Cassiniova křivka

Cassiniova křivka [kasiny-], množina bodů P, které od dvou pevných bodů F, a Fj mají konstantní součin vzdáleností J?. Rovnice C.k. v kartézském (pravoúhlém) souřadnicovém systému je: y* - 2y2(x2 + a2) + + (x2 - a2)2 = i*, kde vzdálenost Fj od F2 je 2a.

Balakovo

Balakovo, přístavní m. v SSSR v RSFSR v Saratovské oblasti na Volze, 140 000 obyv. Prům. stroj., chemický.

Adamova hora

Adamova hora, sinhálsky Samanala-kanda - h. na J Cejlonu, 2243 m n.m. Místo náb. kultu a cíl poutníků. Adamoviě Alěs Michajlavič, *1927, bě-lorus. sov. prozaik a lit. vědec; vůdce a mluvčí generace 60. let, autor válečné dilogie Partyzáni, románu Návrat do Chatyně, kritických studií o běloruském románu a jiných lit. děl. AdamovičJozef, *1939, sl. herec. Hraje romant. hrdiny a milovníky na scéně SND (od 1960). ve filmech i v televizi.