neděle 5. března 2017

Bobrov&ká vrchovina

Bobrov&ká vrchovina, geomorfologický celek v ČSR, na J Brněnské vrchoviny. Členitá vrchovina, nejvyšší Lipová hora,478 m n.m. Člení se na pod-celky: Leskounská a Lipovská vrchovina, Řečkovickokouřimský prolom. Bobrowski Johannes, 1917 —1965,něm. (NDR) básník a prozaik. Čerpal z prožitků mládí ve vých. Evropé. V próze využíval moderních prostředků (román Levinův mlýn, románový fragment Litevskéklavíry, povídky Bohlen-dorjf a Myší slavnost), v lyrice (Sar-matský čas) si vytvářel vnitřní myti-zovanou krajinu.

Žádné komentáře:

Okomentovat